ภาพปัจจุบันอาจารย์แม่ ‘รศ. ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ’ ขวัญใจยุค 90

 

อาจารย์ในตำนานที่เด็ก 90 ทุกคนรู้จักภาพปัจจุบันอาจารย์แม่ ‘รศ. ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ’ นั่งรถเข็นออกสื่อวัย 87ถ้าจะพูดถึงอาจารย์ยุค 90 ที่เด็กๆ ทุกคนรู้จัก ก็คงจะหนีไม่พ้น รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ หรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของ อาจารย์แม่ นั่นเอง

โดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิธีการพูดที่ฉะฉานเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆ คนนั่นเอง

สำหรับ ประวัติ อาจารย์แม่ อาจารย์แม่ มีชื่อจริงว่า สุนีย์ สินธุเดชะ เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดตาก

คู่สมรส พล.อ.ต.ประเทศ สินธุเดชะ บุตร ดร.นิธินาถ เตลาน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ)

โดยหลังอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาลัยวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจ และอีกหลายสถาบัน โดยหลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ตอนนี้ท่านอายุได้ 84 ปี แล้ว โดยท่านใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข เราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนัก

ซึ่งล่าสุดทางกลุ่ม ภาพเก่าในอดีต ได้มีการโพสต์ภาพ อาจารย์แม่ ล่าสุดในการที่ท่านได้ฉลองวันเกิดในวัย 87 ที่ผ่านมา ซึ่งท่านก็ยังคงดูสุขภาพแข็งแรงอยู่