วงในเผยแล้วที่แท้ ‘พี่กบ’ ทำตำแหน่งอะไรในโรงแรม ถึงขั้นไม่ให้พนักงานลาไปดูแม่

จากกรณีดราม่า พนักงานสาวขอลางานไปดูใจแม่ก่อนเสียชีวิต หัวหน้าไม่อนุญาต สุดท้ายแม่เสียชีวิต หัวหน้าบอกถ้าเสร็จธุระเรื่องแม่ให้มาเขียนใบลาออกด้วย กลายเป็นกระแสแรงจนชาวโซเชียลต่างก็ถามหาหัวหน้าที่ชื่อกบว่า เป็นใครทำไมใจดำได้ขนาดนี้และต่อมาพบว่าชาวโซเชียลต่างก็ไปตามหาวาร์ปหัวหน้ากบ โดยเพจ แหม่มโพธิ์ดำ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กบ ณ เขา ใหญ่กำลังดัง ถ้าจะใจดำขนาดนี้หางานใหม่สบายใจกว่า ถ้ามีหัวหน้าแบบนี้ วาร์ปกบใน ค อม เ ม นอต์ แล ะ ต่ อ ม า เ พ จ อีซ้ อ ข ยี้ ข่ าว 2 ไ ด้ โ พ ส ต์ ข้อ ค วามระบุว่า กบเอง…กบเป็นเจ้าหน้าที่ HR ของโรงแรมในแชทที่บอกให้น้องพนักงานมาเขียนใบลาออกเพราะว่าแม่เสียค่ะ…อย่างไรก็ตามรอฟังทั้งสองฝั่งออกมาพูดอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้จากกระแสดราม่าสนั่นที่มีการพูดถึงเป็นวงกว้างในสังคมออนไลน์ สำหรับกรณีของ พลอย พนักงานสาวโรงแรมรีสอร์ทหนึ่งที่เขาใหญ่ได้มีการออกมาเล่าเรื่องของตนเองที่แม่เสียชีวิต จะขอลางาน เพื่อไปส่งคุณแม่เป็นครั้งสุด แต่ พี่กบ หัวหน้างาน ให้ลาออกไปเลย จนเกิดเป็นพี่กบ ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนักแต่งานนี้ ชาวโซเชียลกลับพากันแชร์คลิปนางเอกสาว เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า เนื่องจากสาวเกรซเคยไปรีวิวรีสอร์ทดังแห่งนี้เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว ทำให้กลายเป็นกระแสถูกพูดถึงอีกครั้งในตอนนี้ ซึ่ง มีผู้ ค น ใ นโ ล ก โ ซ เ ชี ย ลเ ข้ า ไ ป แ ส ด ง ค ว า ม คิด เ ห็ น ห ล า ย พั น ค อม เ ม น ต์โยงไปถึงผู้จัดการรีสอร์ท หัว ห น้า ง า นที่ กำ ลั ง ด ร าิ ม่ า ห นั ก ต อ น นี้ ล่ า สุ ด นั ก แส ด ง ส า ว ส ว ย ไ ด้ มี เ ค ลื่ อ น ไ ห ว โ พ ส ต์ ล ง ส ต อ รี่ ไ อ จีคลิปที่ตัวเองไปรีวิวที่มีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งพี่กบได้ยินไหมว่าเสียงใคร พร้อมกับแคปชั่นว่า แต่ละวันที่ฉันต้องเจอ ไม่เกี่ยวกะฉานนะว้อยค่า แถมยังแชร์สตอรี่ที่เพื่อนดาราสาว หญิง รฐา ที่มีการโพสต์ภาพที่มีการแชร์คลิปเกรซกับคุณกบ พร้อมกับการขอบคุณที่เปิดวาร์ป