‘บุ๋ม ปนัดดา’ เผยข่าวดี ลูกสาวบุญธรรมคนนี้ได้เป็นคุณหมอแล้ว

‘บุ๋ม ปนัดดา’ เผยข่าวดี ลูกสาวบุญธรรมคนนี้ได้เป็นคุณหมอแล้ว

สวยทั้งภายภายใน..แถมยังเป็นคุณแม่ลูกดกอีกด้วย สำหรับบุ๋ม ปนัดดาเพราะตอนนี้เธอมีลูกรวมกว่า14 คน ทั้งลูกแท้ๆ ลูกเลี้ยง ร ว ม ถึ ง ลู ก บุ ญ ธร ร มที่ เจ้าตัวรับอุปการะส่งเสียเลี้ยงดูจนเรียนจบกันบ้างแล้วและหนึ่งในนั้นคือ “คุณหมอแพรว” ลูกบุญธรรมที่บุ๋มรั บ อุ ป ก า ร ะ ต อ น ที่ ยั ง เ รี ย น อ ยู่ชั้น ม.3

ข่าวที่แนะนำ

Realistic MMORPG For MenRAID: Shadow Legends

Delena Fans Rejoice: The 9 Hottest Moments From 'Vampire Diaries'Limelight Media