พิธาลิ้มเจริญรัตน์ เตรียมเป็นแคนดิเดตนายกสมัยต่อไป.

พิธาลิ้มเจริญรัตน์ เตรียมเป็นแคนดิเดตนายกสมัยต่อไป

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 25 ส.ค. 2566 ที่ตลาดนัดหนองกะพ้อ จ.ระยองพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ช่วย นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ผู้สมัคร สส.เขต3 ระยอง หาเสียงเลือกตั้งซ่อมว่า พรรคก้าวไกลมีความมั่นใจ แต่ไม่ประมาท ซึ่งมั่นใจว่าประชาชนยังไม่ลืมเรา ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุก ยังสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้

น่าสนใจสำหรับคุณ

The Harry And Meghan Car Chase - The Story Keeps Getting WeirderBrainberriesWhat Happened To The PLL Girls After They Grew Up On-screenHerbeauty

ส่วนบทบาทของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้ จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มากกว่าการทำงานฝ่ายค้านแบบรูทีน เพื่อเตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและการเลือกตั้งทุกระบบตั้งแต่ อบจ.ท้องถิ่น สส. สสร. ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวแทนของประชาชนเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองต่อไปไม่ว่าสถานะจะเป็นอย่างไร

“ผมไม่คิดว่าประชาชนเลือกผมมาเป็นผู้นำฝ่ายค้าน ฉะนั้น คิดว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เราต้องการ เราต้องเตรียมตัวเพื่อให้เป็นแคตดิเดตนายกฯในการเลือกตั้งครั้งต่อไป น่าจะเป็นในมุมมองนั้นมากกว่า โดยจะเป็นบทบาทของพรรคก้าวไกล และบทบาทของผมในฐานะผู้นำพรรค”พิธาลิ้มเจริญรัตน์กล่าว

ส่วนที่มีประเด็นดราม่าทั้งเรื่องหมูกระทะ และการแต่งกายนั้นพิธาลิ้มเจริญรัตน์กล่าวว่า ก็ต้องเข้มแข็ง และให้ทำงานอย่างมีวุฒิภาวะ อย่าเสียสมาธิกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชน“ผมเชื่อว่าเพื่อนของผมคนนี้มีจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้ว เป็นสส.เขตมาตั้งแต่อนาคตใหม่ ผ่านอะไรมาเยอะ ผมคิดว่าเขาเอาอยู่” นายพิธากล่าวเมื่อถามว่า มองหรือไม่ว่าเป็นเกมที่ถูกบีบในสภาหรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า ก็เป็นเกมในสภา ไม่ได้บีบอะไร และตนไม่เชื่อว่า นายปดิพัทธ์ จะรู้สึกอะไร

นายพิธา กล่าวถึงสภาพจิตใจของตนเองและคนในพรรคด้วยว่า สำหรับตน เวลาลงพื้นที่ประชาชน ก็บอกว่าอย่าเสียใจ ตนพูดได้เต็มปากเต็มคำตนภูมิใจมากกับสิ่งที่เราได้ทำด้วยกัน ตอนเริ่มทำแคมเปญก็บอกแค่ 30 เสียงต อ น นี้ โ ต ม า 5 เ ท่ า เ ป็ น 1 5 0 เ สี ย ง ฉ ะ นั้ น ก็ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ใ ห้ เ สี ย ใ จ มี แ ต่ เ รื่ อ ง ที่ จ ะ ต้ อ ง ภู มิ ใ จ กั บ สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ม า

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน