ท่านอ้น ไหว้ประชาชน บอกไม่ต้องหมอบกราบ – ทรงพระเจริญ เราไม่มีฐานะนั้น

จากกรณีการเดินทางกลับประเทศไทยครั้งแรกของท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 และได้ตระเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดหงส์รัตนาราม วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมเด็ก ๆ บ้านแห่งความหวัง ในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีประชาชนมารอต้อนรับ พร้อมกับเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ซึ่งท่านอ้น ก็บอกกลับไปว่า อย่าใช้คำนี้ เราไม่ได้มีฐานะนั้น ไม่ต้องหมอบกราบ พร้อมยกมือไหว้ประชาชนกลับ

ท่านชายวัชเรศร ได้กรุณาเยี่ยมเด็ก ๆ ในห้องเด็กอ่อน เด็กกลาง เด็กโต พร้อมทั้งพูดคุยทักทายเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด และรับฟังการดำเนินงานของของมูลนิธิฯ การช่วยเหลือเด็ก และครอบครัวที่ยากจนด้วยความสนใจเป็นอย่างมาก และให้ความเมตตาบริจาคเงินช่วยเหลือเด็ก ๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะทำงานของมูลนิธิฯ มุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือเด็ก ๆ ต่อไป